samps

Infotočka

Strokovni članki

več...
samps

Svetovanje

Strokovnjaki družbe Samps smo soustvarjalci poslovnih strategij v podjetjih ter pripravljalci dokumentacije za prijave na razpise.

več...
samps

Ocenjevanje

V družbi Samps se zavedamo, da se lahko le strokovno usposobljeni ljudje lotevajo najzahtevnejših nalog...

več...
samps

O nas

V svojem skoraj dvajsetletnem delovanju se je družba za svetovanje in cenitve Samps d.o.o. izkazala kot zanesljiv partner pri cenitvah...

več...
samps

Samps d.o.o


Hrastova ulica 5

4260 Bled

Slovenija


T +38615422444

F +33615421973

E info@samps.si

O nas


V svojem skoraj dvajsetletnem delovanju se je družba za svetovanje in cenitve Samps d.o.o. izkazala kot zanesljiv partner pri cenitvah vrednosti strojev in opreme, nepremičnin in podjetij, reševanju problemov poslovanja v družbah, svetovanju ter iskanju novih poslovnih rešitev.

Ponosni smo, da smo navezali in vzpostavili trajne poslovne odnose s številnim slovenskimi in tudi tujimi podjetji. Ponosni smo, da smo s pomočjo naših strokovnjakov gradili ocenjevalsko in svetovalno stroko v Sloveniji in bili generator številnih razvojnih idej.

Naše znanje, izkušnje, raziskovalna motiviranost ter uspešno izvedeni projekti so zagotovilo, da tudi vi stopite v našo skupno navezo uspeha.


Poslanstvo

Osnovno poslanstvo podjetja SAMPS je svetovanje podjetjem s področja vrednosti premoženja, poslovnih odločitev ter poslovanja. Pri tem temelji delo v podjetju na strokovnih standardih in visoki profesionalnosti. Tradicija, znanje in izkušnje so naše prednosti in tudi priložnosti. Številne družbe v Sloveniji in Evropski uniji so nam zaupale svoje naloge ter se vedno znova in znova povezujejo z nami.

Svojo osnovno dejavnost bomo nadaljevali ter v navezo uspeha pritegnili tudi nove partnerje.

Vizija

SAMPS velja v slovenskem gospodarskem prostoru kot uspešna družba, ki s svojimi projekti ocenjevanja premoženja, svetovanja ter tudi inženiringa uresničuje zahteve partnerjev. Predstavljamo skupino povezanih, ustvarjalnih in motiviranih sodelavcev, ki s svojim znanjem, izkušnjami in delovnimi navadami znamo in zmoremo ponuditi najboljše.

Vrednote

V vrtincu gospodarskih gibanj in trendov potrebujejo družbe najboljše zunanje svetovalce. Odličnost izvedenih projektov je neločljivo povezana z vrhunskimi strokovnjaki in bogatimi izkušnjami. Znali smo se projektno organizirati in s svojo fleksibilnostjo realizirati najzahtevnejše projekte. Zaposleni in sodelavci dosegamo optimalne rezultate predvsem na podlagi medsebojnega spoštovanja, pozitivne valence do partnerjev ter negovanja etičnih in moralnih vrednot.


Podatki o podjetju

Naziv podjetja: SAMPS d.o.o.
Naslov: Hrastova ulica 5, 4260 Bled, Slovenija
Datum ustanovitve: 21.10.1992
Srg številka:94/03916
Vložna številka: 1/19929/00
Osnovni kapital: 8.763,00 €
Celotni kapital: 163.799,00 €
Zavarovanje odškodninske odgovornosti: 167.000,00 €
Maticna številka: 5675863
Davcna številka: SI39851915
Standardna klasifikacija dejavnosti: 74.140
Transakcijski racun:26330-0010801948
Odgovorne osebe: Metka Stošicki
Število zaposlenih: 2


Zgodovina

Družba SAMPS je bila ustanovljena leta 1992 kot prva družba v Sloveniji za vrednotenje premičnega premoženja. Strokovnjaki družbe SAMPS smo bili svetovalci v državnih agencijah pri postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij, postavljali smernice v procesu lastninjenja ter razvili različne pristope in modele za vrednotenje premoženja. Strokovnjaki družbe Samps smo pridobili prvo licenco za ocenjevanje strojev in opreme v Sloveniji.

Področje ocenjevanja je predstavljalo v prvih letih najpomembnejši segment dejavnosti, ki se je kasneje razvijal tudi na področje svetovanja. Poznavanja razvojne problematike in podjetništva je pomenilo usmerjanje tudi na področje svetovanja podjetjem. Že v obdobju slovenske tranzicije smo sodelovali v mnogih reorganizacijah podjetij ter pri reševanju problemov bankrota in likvidacij podjetij.

Družba je že ob svojem nastanku postavila definirala projektni model organiziranja. V posamezne izvedbene projekte so vključeni specialisti in strokovnjaki posameznih področij, ki ob uspešnem koordiniranju in vodenju zagotavljajo realizacijo najzahtevnejših projektov s področja ocenjevanja, svetovanja in inženiringa.

V dosedanjem delovanju smo izvajali projekte ocenjevanja, reorganizacij družb, strateškega planiranja, ocenjevanja investicijskih projektov in združenih vlaganj v nove programe. Zaradi uspešno izvedenih projektov imajo gospodarske družbe, vladne organizacije, sodišča in fizične osebe do podjetja Samps popolno zaupanje. V to se je prepričalo že več kot 500 poslovnih partnerjev.


Kje se nahajamo?Večja mapa

×

Ocenjevanje


V družbi Samps se zavedamo, da se lahko le strokovno usposobljeni ljudje lotevajo najzahtevnejših nalog s področja ocenjevanja in svetovanja ter razrešujejo zahtevne naloge v podjetjih. Zato smo pri našem delu sledili osnovnemu vodilu t.j. visoko strokovnemu študiju in delu na vseh področjih ocenjevanja vrednosti. Naši zaposleni in sodelavci so avtorji številnih strokovnih referatov, tehničnih študij ter pisnih del, ki se nanašajo na ocenjevanje premoženja. Naloge vrednotenja izvajamo skaldno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovnofinančnimi standardi.

Naši ocenjevalci so strokovnjaki, ki so predavatelji v izobraževalnih procesih na slovenskih fakultetah, Slovenskem inštitutu za revizijo ter Ministrstvu za pravosodje.

V slovenski prostor vnašamo mednarodne izkušnje in oblikujemo strokovna izhodišča za cenilno stroko. Ocenjevanje vključuje:

V družbi Samps izvajamo cenitve (ocene) vrednosti za različne namene. Med drugim za:


Ocenjevanje strojev in opreme

Cenitev (ocenjevanje) strojev in opreme zajema široko paleto raznovrstnega premičnega premoženja. Dolgoletne izkušnje ocenjevalcev ter visoka stopnja strokovnosti dajejo garancijo za realne in poštene rezultate ocene vrednosti. Naši Cenilci so specializirani za področje strojev in opreme, kjer:

Slavko Stošicki, univ.dipl.inž., ki strokovno obvladuje in tudi vodi področje dela, je prvi ocenjevalec strojev in opreme v Sloveniji, ki je pridobil licenco za ocenjevalca strojev in opreme v Sloveniji ter postal eden vodilnih ocenjevalcev v državi.


Ocenjevanje nepremičnin

Cenitev zgradb in objektov (nepremičnin) je v Sloveniji razvejano strokovno področje ocenjevanja premoženja. Področje ocenjevanja industirjskih zgradb, hotelskih in poslovnih kompleksov ter tudi indiviidualnih hiš ocenjujejo cenilci s pooblastili Slovenskega inštituta za revizijo ter sodni cenilci Ministrstva za pravosodje.

Naša prednost pri ocenjevanju kompleksnih cenitev je v timskem delu cenilcev, bogatih izkušnjah, obsežnih podatkovnih bazah ter visokem nivoju strokovnosti.

V družbi Samps izvajamo naloge ocenjevanja nepremičnin v povezaviu z opremo po načelu projektnega vodenja.


Poslovno vrednotenje

Ocenjevanje vrednosti podjetij je kompleksna naloga, v katero so največkrat vključene vse ocenjevalske stroke. V navedenih projektih delujejo ocenjevalci podjetij kot koordinatorji z ocenjevalci nepremičnin ter strojev in opreme. V dolgoletnih izkušnjah smo po projektnem načelu izvedli ocene vrednosti za različne namene, in sicer prodaja oz. nakup podjetja ali njegovega dela, pripojitev in spojitev, izstop družbenika, dokapitalizacija, managerski odkup podjetja in številni drugi


Reference

Visoko strokovna usposobljenost izkušnje ter profesionalno izvedeni projekti so narekovali, da so podjetju Samps zaupala svoje projekte številna slovenska in tuja podjetja. Že več kot 500 podjetij se je prepricalo v kakovost našega dela. Navajamo le nekaj refernc dvanajstletnega dela:

×

Ocenjevanje


Področja svetovanja Naše poslanstvo nam narekuje, da podjetjem pomagamo pri njihovem poslovanju in odločitvah. Z vstopanjem v naročnikovo podjetje začenjamo graditi tesen dolgoročni partnerski odnos. Naše aktivnosti so usmerjene v delujoča podjetja, nova podjetja in obetajoče podjetniške ideje in podjetja v krizi.

V okviru svetovalnih aktivnosti:


Reference

×

Infotočka


×

Kontakt


Samps d.o.o


Hrastova ulica 5

4260 Bled

Slovenija


T +386 (0) 1 54 22 444

E info@samps.si


Kje se nahajamo?


Povezave


Slovenski inštitut za revizijo http://www.si-revizija.si
RS Ministrstvo za pravosodje http://www.mp.gov.si/
COBISS bibliotečna baza http://cobiss.izum.si
RS Ministrstvo za gospodarstvo http://www.mg-rs.si
Banka Slovenije http://www.bsi.si ×

Splošni pogojiVarstvo osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo "piškotke". To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite, ali boste "piškotke" sprejeli ali zavrnili. Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako podjetje ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, podjetje ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

Copyright © 2013. Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Uporaba strani

Vse informacije in podobe v najširšem pomenu (skice, fotografije, zemljevidi ipd.), objavljene na teh spletnih straneh, so avtorsko delo in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko izjemoma reproducirajo izključno v nekomercialne ali izobraževalne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Če ti pogoji niso izpolnjeni, kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah Republike Slovenije (ZAPS, UL št. 120-01/94-1/3), ni dovoljeno. Uporabnikom je na njihovih spletnih straneh dovoljeno postaviti povezavo na te spletne strani.

Ogledovanje in morebitno kopiranje vsebin teh spletnih strani pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

×